Τεχνική Eκπαίδευση

Η εγκατάσταση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για την διαμόρφωση του κλίματος αλλά και την διαχείριση ενέργειας, νερού και αποβλήτων της μονάδας, απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις χειρισμού των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων .

Η Green Tech μπορεί να αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό για την βέλτιστη αξιοποίηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Με την παράδοση του έργου παραδίδονται επίσης ειδικά εγχειρίδια (manual) για τον χειρισμό των μηχανημάτων αλλά και των προγραμμάτων (software) που εγκαθίστανται στον κεντρικό Η/Υ .

Βρισκόμαστε στο πλευρό του παραγωγού παρέχοντας τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο  παραγωγός  να μπορεί μέσω του εξοπλισμού που προμηθεύτηκε, να έχει ανά πάσα στιγμή, λεπτομερή εικόνα της κατάστασης της καλλιέργειας, των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν  και των δραστηριοτήτων  του προσωπικού, σε κάθε σημείο της μονάδας, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο ίδιος να ορίζει τις ανάλογες διαδικασίες για την πλήρη διαχείριση της επιχείρησής του.